Qui som

L”Escola de Música de Sant Feliu neix a l’empara de l’Associació de Música i Arts Sant Feliu, fundada l”any 1994. Des d”aleshores, l”escola, tot i no ser de titularitat municipal, compta amb l”ajuda i el suport de l”Ajuntament de la Vila que, a més d”una subvenció anual com a entitat, proporciona el local per a desenvolupar les activitats.

Com a filosofia de centre, intentem cubrir diferents vessants, com serien:

– satisfer la demanda de les persones de totes les edats, que volen incorporar la pràctica musical en les seves vides, bé sigui tocant un instrument o cantant.

– oferir un aprenentatge lineal, que es desenvolupi en el temps i conforme a un programa d”estudis, als infants que s”inicien a partir dels 3 anys. El programa d”estudis està enfocat des d”un dissseny propi que atén les inquietuds que presenta el nostre perfil d”alumnat, i està confeccionat en base a l”observació d”allò que els pot resultar més útil i, equilibrat a la vegada, amb el temps de dedicació que hi poden donar.

–  detectar aquell alumne que mostra altes qualitats, i dirigir els seus estudis preparant-lo per superar la Prova d”Accés al Grau Mitjà i poder, així, accedir a un dels conservatoris de la zona.

– apropar la música a tota la vila, col•laborant amb projectes amb d’altres entitats culturals, i participant en les diferents propostes artístiques i educatives.