Concurs Oh Happy Codines la Veu

M’han donat carbasses!

Concurs organitzat per l’Escola de Música per triar la millor veu solista del municipi.

Obert a tot participant individual a partir de 12 anys d’edat inscrit prèviament.

Tots els participants rebran un obsequi.

23 de setembre de 2017

18 h, a la Fira de la Carbassa de Sant Feliu de Codines

inscripcio_gratuita

Últim dia inscripcions:

el 22 de setembre de 2017

 

Projecte de col·laboració de l’Escola de Música de Sant Feliu de Codines a la 13a Fira de la Carbassa

Fidel al compromís estatutari de participar activament en la vida cultural del municipi, “Oh, happy Codines, la Veu. M’han donat carbasses!” és un projecte de l’Escola de Música de Sant Feliu de Codines que neix amb la voluntat de col·laborar, de manera totalment altruista, amb l’organització dels actes de la 13a Fira de la Carbassa del dissabte 23 de setembre a les 18.00 h.

>>>>>Bases del concurs<<<<<

A continuació hi trobareu el formulari d’incripció en línia:

Inscripció Concurs Oh Happy Codines la Veu

Els camps marcats amb un * son obligatoris.Repertori (cal triar una sola cançó):

Català:

Castellà:

Anglès:Autorització del pare, mare o tutor legal (només en el cas de menors d’edat):

com a pare, mare o tutor legal, autoritzo al meu fill/filla inscrit en aquest formulari com a participant, a participar en el concurs “Oh, happy Codines la Veu,  M’han donat carbasses!” i a que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies i/o enregistraments de vídeo publicats per qualsevol mitjà de comunicació.Autorització de Drets d’imatge

autoritzo a l’organització del concurs “Oh, happy Codines la Veu, M’han donat carbasses!” per tal que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies i/o enregistraments de vídeo publicats per qualsevol mitjà de comunicació.En clicar la casella "Enviar", declaro, sota la meva responsabilitat, que les dades facilitades són certes i comprovables documentalment, i quedo assabentat que l'ocultació o falsedat de les dades donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que se'n derivin, i a la pèrdua dels beneficis que hagin pogut ser concedits. L'Escola de Música de Sant Feliu de Codines no és responsable de les dades facilitades pels concursants.


En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre, l'informem que les dades personals facilitades per l'usuari s'incorporaran a un fitxer automatitzat pertanyent a l'Escola de Música de Sant Feliu de Codines amb la major confidencialitat en el nostre servidor i en cap cas seran facilitades ni venudes a altres empreses o particulars.
L'usuari podrà en tot moment rectificar o donar-se de baixa, sense que aquesta decisió pugui tenir efectes retroactius, comunicant-ho a través l'adreça de correu electrònica info@emusantfeliu.com.
L'Escola de Música de Sant Feliu de Codines compleix amb la legislació de protecció de dades, assegurant el seu bon ús i garanteix la confidencialitat de les dades corresponents al servei prestat als usuaris.
La contractació per part de l'usuari dels serveis prestats en aquest portal, implicarà el consentiment de l'ús, tractament i cessió de dades per a totes les entitats que participen en la prestació del servei, així com el seu consentiment a rebre informació i promocions a través del correu electrònic.
L'Escola de Música de Sant Feliu de Codines diposita totes les dades personals dels seus usuaris en un fitxer automatitzat, essent responsable del seu tractament, registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
L'Escola de Música de Sant Feliu de Codines guardarà exclusivament les dades personals dels usuaris necessàries per prestar el servei sol·licitat.