Llenguatge musial

bg

Aprenentatge bàsic

S’adreça a nens i nenes dels 6 als 12 anys i té una durada equivalent a tota la primària.
Es fa una sessió setmanal de 60 minuts en els que es treballa el Llenguatge Musical.
Es fa servir el llibre corresponent a cada curs i la llibreta de pentagrama, per tal d’anar incorporant i reforçant la lectura i l’escriptura. Se segueix treballant l’oïda, la veu i, ja en els últims cursos de l’etapa, s’introdueix l’harmonia bàsica.

Tot l’alumnat d’aquesta etapa cursa dues assignatures més de caràcter obligatori: lnstrument i Cant Coral. De forma optativa poden escollir de fer l’assignatura de Grup Instrumental.

Dins d’aquesta etapa s’hi inclou l’opció de fer només Coral Infantil, per aquells alumnes que no cursen cap altra assignatura més.

Aprenentatge Avançat

És l’etapa consecutiva a l’Aprenentatge Bàsic i s’adreça als nois i noies a partir dels 12 anys i fins als 16 (l’equivalent a la secundària).
Es fa una sessió de 60 minuts setmanals de Creació Musical. Entenent que, a aquesta edat ja tenen uns coneixements importants del Llenguatge Musical, s’enfoca l’assignatura des de la vessant de la composició creativa, és a dir, partint dels interessos que presenta l’alumnat. D’aquesta manera, aprenen a dominar l’harmonia i consoliden l’aprenentatge del Llenguatge Musical iniciat en les etapes anteriors.
Tot l’alumnat d’aquesta etapa cursa, de manera obligatòria, l’Instument. De manera optativa poden cursar Cant Coral i/o Grup Instrumental.

Joves i Adults

És l’oferta que es dirigeix a joves i adults i que es fa a la carta, és a dir, que poden escollir fer qualsevol de les assignatures proposades, sense ser obligatori el Llenguatge Musical.
És, també, la continuïtat per a aquell alumne que, havent finalitzat l’Aprenentatge Avançat, vol seguir fent només alguna assignatura instrumental.