Música activa

bg

Aprenentatge bàsic

És una activitat bonificada que s’adreça a nens i nenes dels 6 als 12 anys i té una durada equivalent als sis cursos de Primària.

Es fa una sessió setmanal de 60 minuts en la qual es treballa el Llenguatge musical.

A més, tot l’alumnat d’aquesta etapa cursa dues matèries més de caràcter obligatori: lnstrument i Cant coral (30 i 45 minuts setmanals, respectivament). De manera optativa, poden escollir la matèria de Grup instrumental.

 

Aprenentatge Avançat

És l’etapa consecutiva a Música Activa i s’adreça als nois i noies a partir dels 12 anys i fins als 16 (l’equivalent a Secundària).

Es fa una sessió de 60 minuts setmanals de Creació musical. Entenent que a aquesta edat ja tenen uns coneixements importants del Llenguatge musical, s’enfoca l’activitat des del vessant de la composició creativa, és a dir, partint dels interessos que presenta l’alumnat. D’aquesta manera, aprenen a dominar l’harmonia i els arranjaments i consoliden l’aprenentatge del Llenguatge musical iniciat en etapes anteriors.

Tot l’alumnat d’aquesta etapa cursa, de manera obligatòria, Instrument. De manera optativa poden cursar Cant coral i/o Grup instrumental.

 

Aprenentatge per a joves i adults

És l’oferta que es dirigeix a joves i adults i que es fa a la carta, és a dir: poden escollir fer qualsevol de les matèries proposades, sense ser obligatori el Llenguatge musical.

És, també, la continuïtat per a aquell alumnat que, havent finalitzat l’Aprenentatge avançat, vol seguir fent alguna matèria instrumental.