Iniciació Musical de 3 a 6 anys

Es fa una sessió setmanal de 45 minuts, en la qual l’alumnat assoleix els diferents objectius curriculars a través de metodologies actives, és a dir, experimentant la música.

S’introdueixen els conceptes bàsics del ritme, la prescriptura musical, es treballa l’educació de l’oïda, l’educació de la veu i s’inicia l’ús dels instruments de percussió definida (tota la família de placa Orff) i no definida (claves, triangles, caixes xineses…).