Iniciació Infantil

Adreçat a nens i nenes que estiguin cursant P4 (Inici II) i P5 (Inici III).

Es fa una sessió setmanal de 45 minuts, en la que aprenen a través de metodologies actives, és a dir, experimentant la música.
S’introdueixen els conceptes bàsics del ritme, es treballa l’educació de l’oïda, l’educació de la veu i s’inicia en l´ús dels instruments de percussió definida (tota la família de placa Orff) i no definida (claves, triangles, caixes xines…).

A Inici III es programa la roda d’instruments, que consisteix en fer 30 minuts més, normalment en petits grups, en els quals es coneixen els diferents instruments de l’escola. La finalitat és que puguin escollir, el proper curs, quin instrument els agradarà més estudiar.